Obavijesti na razini sjedišta

Picture of Tedo Vrbanec
Prijave kvara računala
by Tedo Vrbanec - Monday, 10 December 2018, 2:10 PM
 

Studenti svoje prijave kvara računala šalju na informatikack@ufzg.hr ili odlaskom u Informatičku službu.

Prijava kvara bi trebala sadržavati radno mjesto računala – prema novim oznakama, te što detaljniji i konkretniji opis problema u radu sa računalom koji se javlja tijekom nastavnog procesa.


 
Picture of Tedo Vrbanec
Prijava ispitnih rokova
by Tedo Vrbanec - Tuesday, 19 June 2018, 11:49 PM
 

Molim vas da posebnu pažnju obratite da prije prijave ispita čitate obavijesti uz ispitni rok. Čitajući nećete prijavljivati krivi rok (drugih profesora ili krivih lokacija ili krivih datuma). Time radite veliku pomutnju. Stoga je opravdano i moguće da ubuduće takvima upisujem "nije pristupio", tj. 0.

 
Picture of Tedo Vrbanec
Do You Trust This Computer?
by Tedo Vrbanec - Saturday, 21 April 2018, 3:11 PM
 

https://www.youtube.com/watch?v=VKdqgF7lrVQ